Si përfundim ky sezon i Silicon Valley, ashtu siç e përmenda më lart, mbetet më i miri deri tani dhe më inkurajon fakti që po ecën me këtë ritëm të përmirësimit me çdo episod të kaluar