Kinematografia skandinave më ka impresionuar gjithnjë. Si në gjithçka tjetër, edhe në film e televizion, në përgjithësi në kulturë, kanë një qasje ndryshe, një metodë tjetër të shtjellimit të temave,…