Latest News in Grid

Latest News in List

Latest Special

Anastasia është duke punuar në një punë të re. Akoma është në lidhje disi me Kristianin. Kristiani i cili vuan nga ‘demonët’ e tij të brendshëm të cilët janë si pasojë e rinisë së tij, papritmas bëhet xheloz në shefin e Anastasias. Njëkohësisht edhe Anastasia bëhet xheloze në të kaluarën e Kristianit. Pajtohen diqysh. Qajnë…